Företagspresentation

Samverkan & processledning

Global Cooperation Sweden AB har unik kompetens och kunskap om samverkan och processledning för utveckling av komplexa välfärdstjäster. Vi arbetar för att stödja våra uppdragsgivare i att bli framgångsrika i sina utmaningar att utveckla sina tjänster tillsammans med andra. Vi tror på utveckling på bredden och djupet, Nationellt och Internationellt och inte i traditionella stuprör. Global Cooperation Sweden arbetar tillsammans med ett omfattande nätverk av myndigheter, forskare och näringsliv genom i huvudsak omfattande Europeiska och Nordamerikanska kontakter.

Om samarbete och samverkan ska fungera krävs tillit till varandra och varandras kompetens. Global Cooperation Sweden AB arbetar därför utifrån en gedigen bakgrund med ledarskaps-, medarbetarskaps- och organisationsutveckling. Vår teoretiska utgångspunkt i det praktiska arbetet bygger på systemteori.